Reglementen CC

Inleiding
De clubcompetitie vrouwen zal worden verreden in een landelijke competitie met een cyclus van
wedstrijden.

De clubcompetitie heeft tot doel om (op termijn):
- Spreiding van wedstrijden over het kalenderjaar te realiseren.
- Clubs een basis te bieden om te investeren in de vrouwenwielersport.
- Rensters competitie op een gelijkwaardig niveau aan te bieden.
- Een springplank te creëren voor jonge rensters en daarmee een betere aansluiting op
het elite vrouwen peloton.
- Jonge (UCI)belofterensters competitie aan te bieden, anders dan wereldniveau.

De winnaar van het klassement over alle wedstrijden mag zich winnaar van de CENTRIC
Clubcompetitie vrouwen noemen.
Aan deze competitie kan worden deelgenomen door clubselecties, clubcombinatie selecties en
districtselecties, conform het reglement van de wielrensport, art. 1.1.046.04. Verenigingen kunnen na
oproep daartoe in de officiële Mededelingen, inschrijven voor deze competitie.

Voorwaarden
Op grond van reglement art. 1.1.046.09 geldt voor clubs en/of clubcombinaties, die uitkomen in de
CENTRIC clubcompetitie vrouwen, dat zij zich jaarlijks inschrijven vóór 15 januari van het
kalenderjaar in het jaar waarin zij deelnemen aan de clubcompetitie vrouwen.
Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:
• De club(s) moet(en) aangesloten zijn bij de KNWU, waarbij een ten behoeve van de
clubcompetitie vrouwen samengestelde clubcombinatie een door alle betrokken clubbesturen
(in ieder geval alle voorzitters en secretarissen) ondertekende akkoordverklaring inzake de
combinatie aan de KNWU moet overleggen.
• Een clubcombinatieteam mag uit maximaal 4 clubs bestaan.
• De selectie moet beschikken over:
1. een gelicentieerde wielertrainer 3;
2. een gelicentieerde ploegleider(s) (functie kan ook door de trainer worden ingevuld)
3. een soigneur met een Nederlandse licentie;
4. een mecanicien met licentie;
5. een instituut (SMA, Olympisch Steunpunt of gelijkwaardig) en / of arts waar de rensters
medisch begeleid worden
• Het volgens de geldende tarieven te betalen inschrijfbedrag voor de ingeschreven competitie
moet zijn voldaan.
Raadpleeg voor de gehele tekst Titel I, art. N 1.1.046.09 op de KNWU site.
 

Inschrijfgelden
De toegelaten ploegen tot de CENTRIC Clubcompetitie vrouwen dienen het totaal van de
inschrijfgelden voor alle competitiewedstrijden na ontvangst van de factuur binnen de gestelde termijn
aan de KNWU over te maken. Behalve wanneer een wedstrijd wordt geannuleerd, zal restitutie van
het inschrijfgeld niet plaatsvinden. Het inschrijfgeld bedraagt € 75,- per team per eendaagse
wedstrijd.
Voor een meerdaags evenement, met minimaal 3 wedstrijdonderdelen zal € 175,- worden gerekend.
Inschrijfgeld voor de ploegentijdrit bedraagt € 50,-
 

Aanmelden
De selecties dienen vóór 15 januari 2016 geregistreerd te worden bij de KNWU met licentie voor 2016
op naam van de club. De selectie voor een club of clubcombinatie dient minimaal uit 10 rensters te
bestaan, (inclusief Juniorvrouwen en eerste- en tweedejaars belofterensters behorende tot een LST
of UCI Women Team). Alleen ploegen die vooraf zijn ingeschreven worden opgenomen in het
klassement. Buitenlandse ploegen of ploegen buiten mededingen worden uit de uitslag geschoond,
alvorens punten voor het klassement toe te kennen.
 

Ploegensamenstelling
Een club/combinatieploeg bestaat uit minimaal 4 rensters en maximaal 8 rensters.
Deze ploegen kunnen uitsluitend samengesteld worden uit:
- junior vrouwen
- clubrensters behorende tot de categorie elite/belofte
- maximaal 1 belofterenster (1e of 2e jaars) behorende tot een UCI vrouwen team.
Voorwaarde is dat deze belofterenster als junior vrouw ook lid van de betreffende club
was. Indien de club waarvan zij als junior dame lid was niet deelneemt aan de
clubcompetitie geldt deze voorwaarde niet. Let op ! Door het uniebureau zal hier
controle op worden uitgevoerd op het moment van aanmelding.
- maximaal 1 belofterenster (1e of 2e jaars) behorende tot een Landelijk Sponsor
Team. Voorwaarde is dat deze belofterenster als junior vrouw ook lid van de
betreffende club was. Indien de club waarvan zij als junior dame lid was niet
deelneemt aan de clubcompetitie geldt deze voorwaarde niet.
- maximaal 2 club renster behorende tot de categorie amateur vrouw.
Uitgezonderd vorenstaande mag, gelet op artikel 1.1.046 e.v., een licentiehoudster deel uit makend
van een CT of LST niet voor haar club uitkomen,
De samenstelling van de combinatieploeg kan tijdens de competitie niet gewijzigd worden.
Clubs rijden in hun clubkleding. Combinatieploegen dienen in hetzelfde shirt, van één van de clubs
waartoe de rensters behoren, te rijden, de broek van de eigen vereniging mag worden gedragen. Op
het podium is het eveneens niet toegestaan andere kleding (shirt) te dragen dan clubkleding.
De deelnemende ploegen zullen (zonder samenstelling) op de KNWU-site worden gepubliceerd.
 

Ploegentijdrit
De ploegentijdrit zal worden verreden met ploegen van 6 en minimaal 4 rensters.. Van elke ploeg telt
de 4e aankomende renster. De ploegentijdrit telt mee voor het ploegenklassement volgens de
normale puntentelling per wedstrijd per ploeg. Er worden geen punten voor het individueel
klassement gegeven.
De startvolgorde van de ploegen bij de ploegentijdrit zal worden bepaald door de stand in het
ploegenklassement. De best geklasseerde ploeg start als laatste.


Klassement
Per wedstrijd wordt aan de hand van de wedstrijduitslag (bij meerdaagse of etappewedstrijden aan
de hand van het eindklassement) een competitieklassement voor ploegen, individuele rensters en
de beste jongere opgemaakt.
Ploegenklassement
Het competitieklassement voor ploegen komt tot stand door het opmaken van een
ploegenklassement op basis van tijd, gebaseerd op de eerste drie rensters in de uitslag van de aan
de wedstrijd deelnemende ploegen. Op grond van deze uitslag worden de punten voor de competitie
toegekend aan de ploegen volgens onderstaand schema.
Ploegen, ex aequo in het ploegenklassement, zullen worden gerangschikt op basis van de plaats
uitslag van hun beste 3 rensters. Is ook dan nog de stand gelijk, dan is de plaats uitslag van de beste
renster bepalend. Indien minder dan 15 ploegen met 3 rensters eindigen moeten voor de competitie,
volgens dezelfde formule, de ploegen met 2 respectievelijk 1 renster in de uitslag meetellen. Indien de
organisator een prijzenschema voor een ploegenklassement beschikbaar stelt dient dit volgens
dezelfde formule (= internationaal reglement) te worden opgemaakt. Winnaar wordt de ploeg die de
meeste punten scoort in het totaal aantal wedstrijden waaraan, in het kader van de competitie, wordt
deelgenomen.
De punten worden per wedstrijd als volgt toegekend op de uitslag van het Ploegenklassement:
1e plaats 20 punten 9e plaats 7 punten
2e plaats 18 punten 10e plaats 6 punten
3e plaats 16 punten 11e plaats 5 punten
4e plaats 14 punten 12e plaats 4 punten
5e plaats 12 punten 13e plaats 3 punten
6e plaats 10 punten 14e plaats 2 punten
7e plaats 9 punten 15e plaats 1 punt
8e plaats 8 punten
In geval in het klassement meer ploegen met een gelijk aantal punten eindigen wordt het klassement
bepaald door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten.
In het geval van een meerdaagse wordt op basis van de individuele einduitslag de punten toegekend
voor het ploegenklassement, volgens bovenstaande verdeling.
Na iedere wedstrijd zal een tussenstand worden opgemaakt. De standen worden bijgehouden m.b.v.
het Syptsysteem (www.wielren.info). De tussen- en totaalstanden zullen zo spoedig mogelijk worden
gepubliceerd op de KNWU website.
Voor de individuele tijdritten die zijn opgenomen binnen de clubcompetitie is de toekenning van
punten als volgt bepaald:
• Punten worden toegekend op individuele basis behaald in een tijdrit;
• De drie beste uitslagen van iedere vereniging/combinatie/selectie tellen mee voor het
ploegenklassement;
• Het puntentotaal behaald door de beste drie rensters van iedere
vereniging/combinatie/selectie wordt bij elkaar opgeteld en bepaald de dag-uitslag in het
ploegenklassement;
• Bij een gelijkheid in de dag-uitslag van het dagploegenklassement bepaalt de uitslag van de
beste renster van de betreffende ploegen;
• Vervolgens krijgt iedere vereniging naar aanleiding van het opgemaakte
dagploegenklassement de punten toegewezen zoals vermeld onder de kop
“Ploegenklassement” t.w. de 1e 20 punten, 2e 18 punten, 3e 16 punten enz.
Individueel klassement
Het competitieklassement voor individuele rensters komt tot stand door opmaken van een
individueel klassement, gebaseerd op de wedstrijduitslag van de aan de wedstrijd deelnemende
rensters. Volgens onderstaand puntenschema ontvangen de in de wedstrijduitslag voorkomende
rensters punten. Winnaar wordt die renster, die de meeste punten heeft behaald in het totaal aantal
wedstrijden waaraan in het kader van deze competitie wordt deelgenomen. Na afloop van iedere
competitiewedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt en de renster die de leiding heeft in deze
tussenstand ontvangt een leiderstrui. In de eerstvolgende competitiewedstrijd wordt de leiderstrui
gedragen door de renster die de leiding heeft in het klassement. Indien de renster die de leiding heeft
in het klassement niet deelneemt aan de eerstvolgende wedstrijd, wordt er in deze wedstrijd geen
leiderstrui gedragen. De competitiepunten worden per wedstrijd als volgt toegekend op de individuele
uitslag of -bij een meerdaagse wegwedstrijd- op het algemeen individueel eindklassement van een
meerdaagse wegwedstrijd:
1e plaats 100 punten 16e plaats 16 punten
2e plaats 80 punten 17e plaats 14 punten
3e plaats 70 punten 18e plaats 13 punten
4e plaats 60 punten 19e plaats 12 punten
5e plaats 50 punten 20e plaats 11 punten
6e plaats 40 punten 21e plaats 10 punten
7e plaats 36 punten 22e plaats 9 punten
8e plaats 32 punten 23e plaats 8 punten
9e plaats 30 punten 24e plaats 7 punten
10e plaats 28 punten 25e plaats 6 punten
11e plaats 26 punten 26e plaats 5 punten
12e plaats 24 punten 27e plaats 4 punten
13e plaats 22 punten 28e plaats 3 punten
14e plaats 20 punten 29e plaats 2 punten
15e plaats 18 punten 30e plaats 1 punt
Ingeval in het klassement meerdere rensters met een gelijk aantal punten eindigen, wordt het
klassement bepaald door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten. Na iedere wedstrijd
zal een tussenstand worden opgemaakt. De standen worden bijgehouden m.b.v. het Syptsysteem
(www.wielren.info). De tussen- en totaalstanden zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op
de KNWU website.


Individueel jongerenklassement (u-23, inclusief junioren)
Het competitieklassement voor beloften en junioren komt tot stand door het opmaken van een
individueel klassement, gebaseerd op de wedstrijduitslag van de aan de wedstrijd deelnemende
rensters. De behaalde punten in de dag uitslag worden doorberekend in het individueel jongeren
klassement. Volgens het puntenschema (zie individueel klassement) ontvangen de in de
wedstrijduitslag voorkomende U-23 rensters punten. Winnares wordt die renster, die de meeste
punten behaalt in het totaal aantal wedstrijden waaraan in het kader van deze competitie wordt
deelgenomen. Na afloop van iedere competitiewedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt en de
renster die de leiding heeft in deze tussenstand ontvangt een leiderstrui van het jongerenklassement.
In de eerstvolgende competitiewedstrijd wordt de leiderstrui gedragen door de renster die de leiding
heeft in het jongerenklassement. Indien de renster die de leiding heeft in het klassement niet
deelneemt aan de eerstvolgende wedstrijd, wordt er in deze wedstrijd geen leiderstrui gedragen.
Ingeval in het klassement meerdere rensters met een gelijk aantal punten eindigen, wordt het
klassement bepaald door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten.
Na iedere wedstrijd zal een tussenstand worden opgemaakt.
De standen worden bijgehouden m.b.v. het Syptsysteem (www.wielren.info). De tussen- en
totaalstanden zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de KNWU website.

Opschonen klassementen
Ploegen en rensters buiten mededingen worden (uitgezonderd de dag-klassementen) uit de uitslag
opgeschoond. Dit impliceert dat deze ploegen en rensters niet in de klassementen zullen worden
opgenomen. Zij strijden wel mee voor de dagprijzen.
 

Sancties
Het niet deelnemen door een ploeg aan een wedstrijd zal, op voordracht van de organisatie en
conform het reglement, worden beboet. Zie ook Titel 12 N, Art. N 12.11.040, Pnt. 69 (Straffenbarema)
t.w. €100,00 en er vindt geen restitutie van het betaalde inschrijfgeld plaats. Boetegelden komt ten
goede aan de desbetreffende organisatie.
Tevens verspeelt men mogelijk kans op deelname aan de competitie in het volgende jaar.
 

Prijzenschema
Bij een-daagse wedstrijden is het minimale prijzenschema G. Bij 2-daagse wedstrijden
eindklassement schema F.


Ploegleiderswagens
De karavaan van de ploegleidersauto’s wordt allereerst gevormd door de clubs en clubcombinaties
die geregistreerd zijn voor deelname aan de gehele competitie.
Combinaties voor alle wedstrijden zullen bij aanmelding kenbaar gemaakt moeten worden.
De volgorde van de ploegleiderswagens komt als volgt tot stand: de eerste wedstrijd door loting
tussen de aanwezige ploegleiders tijdens de ploegleidersvergadering. In de daarop volgende
wedstrijden wordt de stand in het ploegenklassement aangehouden om de volgorde van de
volgauto’s te bepalen. Ploegen die na de eerste wedstrijd 0 punten hebben, loten met elkaar om de
plaatsen aansluitend aan de ploegen met punten.
Ploegen die buiten mededingen van de competitie deelnemen aan een wedstrijd loten om de
plekken 5, 10, 15 en 20.


Leiderstruien
Voor de leiders in het individuele en het jongerenklassement zijn leiderstruien beschikbaar.
Dragers en winnaars van de klassementen mogen de leiderstruien behouden.