Reglement

 
1. Healthy Ageing Tour klassement; reglement 2018
Het Healthy Ageing Tour klassement wordt verreden voor de categorieën nieuwelingen meisjes en junioren vrouwen, voor beide categorieën wordt er een apart klassement bijgehouden. Stichting klimclassic Berg en Terblijt verzorgt het overkoepelend klassement.
 
2. Coördinator
De coördinator van het klassement is Wim van Duivenbode. Wim is het aanspreekpunt voor organisatoren en rensters en houdt de klassementen bij. Hij is per mail bereikbaar op duivenb2@xs4all.nl en telefonisch op 06-53614413.
 
3. Publicatie uitslagen en standen
De standen worden per wedstrijd bijgehouden en gepubliceerd op www.cyclingonline.nl
 
4. Wedstrijden
Het Healthy Ageing Tour klassement wordt verreden over op zichzelf staande wedstrijden. Iedere afzonderlijke organisatie is houder van een wedstrijdlicentie van de KNWU, de vergunningen en ontheffingen van overheden. Deze stukken zijn ter inzage beschikbaar bij de secretaris van de betreffende wedstrijd.
 
5. Deelnemende wedstrijden
Junioren vrouwen
10 maart Omloop van Strijen
14 april Omloop door het Land van Kleine Hein gecombineerd
12 mei Marianne Vos Classic
26 mei Noord Drentse Dorpenomloop gecombineerd
7 juli Ronde van Twente gecombineerd
19 augustus Bergomloop Berg en Terblijt
31-8 / 2 september Boels Ladies Tour driedaagse
16 september Rogelli Bavelse Berg Classic
Nieuwelingen meisjes
10 maart Omloop van Strijen
14 april Omloop door het Land van Kleine Hein gecombineerd
28 april Wim Hendriks Trofee
12 mei Marianne Vos Classic
26 mei Noord Drentse Dorpenomloop gecombineerd
7 juli Ronde van Twente gecombineerd
19 augustus Bergomloop Berg en Terblijt
2-3 sep Boels Ladies Tour tweedaagse
16 september Rogelli Bavelse Berg Classic
 
6. Deelname
Het gaat om op zichzelf staande wedstrijden; er dient apart bij de desbetreffende organisatie te worden ingeschreven. Men is niet verplicht om aan alle wedstrijden deel te nemen. Het is niet mogelijk om bij de stichting klimclassic Berg en Terblijt voor alle wedstrijden in te schrijven.
 
7. Klassement
Aan het Healthy Ageing Tour klassement is een klassement verbonden, namelijk het algemeen individueel klassement. De leidster is herkenbaar aan de gele Healthy Ageing Tour leiderstrui.
 
8. Algemeen klassement
Het klassement wordt vastgesteld door per renster de som der behaalde punten op te tellen. Eventueel strafpunten worden afgetrokken. De winnares van het klassement is diegene met uiteindelijk het hoogste punten aantal. In geval van gelijkheid zal gekeken worden naar het hoogste plaatsingscijfer (aantal overwinningen, aantal tweede plaatsen etc.)  en het aantal ervan. In het geval dit geen beslissing teweeg brengt, zal in laatste instantie het plaatsingscijfer, dat door de betrokken rensters behaald werd tijdens de laatste wedstrijd de doorslag geven.
 
9. Puntentelling
Er worden aan de eerste 20 geklasseerde rensters punten toegekend volgens de schaal: 25, 22, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1 punt. In de gecombineerde wedstrijden worden er 2 uitslagen opgemaakt zodat puntentelling op basis van de afzonderlijke uitslagen plaatsvindt. Voor Berg en Terblijt en het eindklassement van de Boels Ladies Tour wordt een dubbele puntentelling toegepast
 
10. Leiderstrui
De leidster in het algemeen klassement, zowel bij de nieuwelingen meisjes als bij de junior vrouwen, wordt na iedere wedstrijd gehuldigd in de leiderstrui. Het rijden in de beschikbaar gestelde leiderstrui is verplicht. Stichting klimclassic Berg en Terblijt  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen met de ploeg, club of sponsor. De leiderstrui wordt aan de leidster ter beschikking gesteld na afloop van de wedstrijd.
 
Indien de renster in de leiderstrui rijdt, dan dient deze trui dezelfde te zijn zoals aan haar door de stichting klimclassic Berg en Terblijt beschikbaar werd gesteld. Het is niet toegestaan hier wijzigingen (of andere sponsors) op aan te brengen, ook tijdens de officiële gedeeltes is dit verboden. Indien men dit toch wenst dient men ten alle tijden schriftelijk toestemming te vragen aan de stichting.
 
Indien de renster meerdere wedstrijden achtereen leidster is, worden maximaal 2 leiderstruien beschikbaar gesteld. Indien na een andere leidster de renster in hetzelfde seizoen opnieuw leidster wordt, wordt opnieuw 1 leiderstrui aan haar uitgereikt / beschikbaar gesteld. Wil de renster een extra trui kan zij dit verzoek indienen bij de coördinator van het klassement.
 
Indien de leidster in het klassement zich bij de eerste drie in de daguitslag weet te rijden, is zij niet verplicht de leiderstrui tijdens de huldiging van deze wedstrijd te dragen. Bij de aansluitende huldiging van de klassementsleider uiteraard wel. Per wedstrijd zal er een foto van de leidster bij de nieuwelingen meisjes en junioren vrouwen worden gemaakt, het dragen van de leiderstrui is dan verplicht.
11. Prijzenschema
Prijzenschema eindklassement 2018  
Nieuwelingen meisjes Junioren vrouwen  
Plaats Bedrag Plaats Bedrag
1. 200 1. 250
2. 125 2. 150
3. 80 3. 100
4. 60 4. 80
5. 50 5. 70
6. 45 6. 60
7. 40 7. 50
8. 30 8. 40
9. 30 9. 40
10. 20 10. 35
11. 20 11. 35
12. 15 12. 25
13. 15 13. 25
14. 10 14. 20
15. 10 15. 20
Totaal 750 1000
De draagster van de gele leiderstrui ontvangt 30 euro per wedstrijd.
 
12. Huldiging
De leidster van het klassement dient zich na iedere wedstrijd (waaraan zij heeft deelgenomen) te melden voor de huldiging, zodat de leiderstrui uitgereikt kan worden. Ook als zij de wedstrijd voortijdig heeft beëindigd. De leidster in het klassement is verplicht om na de huldiging met de leiderstrui op de foto te gaan. Indien de leidster van het klassement niet aan de start verschijnt van de volgende wedstrijd, zal niemand in de leiderstrui starten. 
 
13. Prijsuitreiking
De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zondag 16 september na de finale wedstrijd in Bavel. Alle gewonnen prijzen dienen door de prijswinnaressen zelf te worden opgehaald. 
 
De eindwinnares van beide klassementen zal de laatste trui tijdens deze prijsuitreiking uitgereikt krijgen.
 
14. Overig
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Stichting klimclassic Berg en Terblijt.
Tevens benadrukt Stichting klimclassic Berg en Terblijt dat men, zoals ook in het reglement van de wielersport is opgenomen, men individueel deelneemt aan de wedstrijden en dus ook de wedstrijden om het Healthy Ageing Tour klassement. Uitgezonderd de wedstrijden waarvoor men in ploegverband moet inschrijven. Het rijden als ploeg in individuele wedstrijden en eventuele daaropvolgende sancties zullen dan ook conform dit reglement genomen worden.