Reglement

1.Healthy Ageing Tour klassement; reglement 2017

Het Healthy Ageing Tour klassement wordt verreden voor de categorieën nieuwelingen meisjes en junioren vrouwen, voor beide categorieën wordt er een apart klassement bijgehouden. Stichting klimclassic Berg en Terblijt verzorgt het overkoepelend klassement.

2.Coördinator

De coördinator van het klassement is Wim van Duivenbode. Wim is het aanspreekpunt voor organisatoren en rensters en houdt de klassementen bij. Hij is per mail bereikbaar op duivenb2@xs4all.nl en telefonisch op 06-53614413.

3.Publicatie uitslagen en standen

De standen worden per wedstrijd bijgehouden en gepubliceerd op www.cyclingonline.nl

4.Wedstrijden

Het Healthy Ageing Tour klassement wordt verreden over 8 op zichzelf staande wedstrijden.  Iedere afzonderlijke organisatie is houder van een wedstrijdlicentie van de KNWU, de vergunningen en ontheffingen van overheden. Deze stukken zijn ter inzage beschikbaar bij de secretaris van de betreffende wedstrijd.

5.Deelnemende wedstrijden

11 maart         Omloop van Strijen                                                                                                     

15 april            Omloop door het Land van Kleine Hein                               

13 mei             Marianne Vos Classic

27 mei             Noord Drentse Dorpenomloop                                              

4 juni               Geldrop criterium

1 juli                Kruiningen criterium

20 augustus       Bergcriterium Berg en Terblijt

3 september     Finale Sportzone Sittard criterium

De wedstrijden Omloop door het Land van Kleine Hein en Noord Drentse Dorpenomloop hebben een gecombineerde wedstrijd met aparte uitslag.

 6. Deelname

 Het gaat om 8 op zichzelf staande wedstrijden; er dient apart bij de desbetreffende organisatie te worden ingeschreven. Men is niet verplicht om aan alle wedstrijden deel te nemen. Buitenlandse rensters die willen deelnemen aan de finalewedstrijd op 3 september in Sittard dienen aan minimaal twee wedstrijden uit het klassement te hebben deelgenomen, anders is deelname aan de finale wedstrijd niet toegestaan. Het is niet mogelijk om bij de stichting klimclassic Berg en Terblijt voor alle wedstrijden in te schrijven.

 

            

7.Klassement

Aan het Healthy Ageing Tour klassement is een klassement verbonden, namelijk het algemeen individueel klassement. De leidster is herkenbaar aan de gele Healthy Ageing Tour leiderstrui.

8.Algemeen klassement

Het klassement wordt vastgesteld door per renster de som der behaalde punten op te tellen. De winnares van het klassement is diegene met uiteindelijk het hoogste punten aantal. In geval van gelijkheid zal gekeken worden naar het hoogste plaatsingscijfer (aantal overwinningen, aantal tweede plaatsen etc.)  en het aantal ervan. In het geval dit geen beslissing teweeg brengt, zal in laatste instantie het plaatsingscijfer, dat door de betrokken rensters behaald werd tijdens de laatste wedstrijd de doorslag geven.

9.Puntentelling

Er worden aan de eerste 20 geklasseerde rensters punten toegekend volgens de schaal: 25, 22, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1 punt.

In de wedstrijden Omloop door het Land van Kleine Hein en Noord Drentse Dorpenomloop worden er 2 uitslagen opgemaakt zodat puntentelling op basis van de afzonderlijke uitslagen plaatsvindt.

10.Leiderstrui

De leidster in het algemeen klassement, zowel bij de nieuwelingen meisjes als bij de junior vrouwen, wordt na iedere wedstrijd gehuldigd in de leiderstrui. Het rijden in de beschikbaar gestelde leiderstrui is verplicht. Stichting klimclassic Berg en Terblijt  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen met de ploeg, club of sponsor. De leiderstrui wordt aan de leidster ter beschikking gesteld na afloop van de wedstrijd.

Indien de renster in de leiderstrui rijdt, dan dient deze trui dezelfde te zijn zoals aan haar door de stichting klimclassic Berg en Terblijt beschikbaar werd gesteld. Het is niet toegestaan hier wijzigingen (of andere sponsors) op aan te brengen, ook tijdens de officiële gedeeltes is dit verboden. Indien men dit toch wenst dient men ten alle tijden schriftelijk toestemming te vragen aan de stichting klimclassic Berg en Terblijt

Indien de renster meerdere wedstrijden achtereen leidster is, worden maximaal 2 leiderstruien beschikbaar gesteld. Indien na een andere leidster de renster in hetzelfde seizoen opnieuw leidster wordt, wordt opnieuw 1 leiderstrui aan haar uitgereikt / beschikbaar gesteld. Wil de renster een extra trui kan zij dit verzoek indienen bij de coördinator van het klassement.

Indien de leidster in het klassement zich bij de eerste drie in de uitslag weet te rijden, is zij niet verplicht de leiderstrui tijdens de huldiging van deze wedstrijd te dragen. Bij de aansluitende huldiging van de klassementsleider uiteraard wel. Per wedstrijd zal er een foto van de leidster bij de nieuwelingen meisjes en junioren vrouwen worden gemaakt, het dragen van de leiderstrui is dan verplicht.

11.Prijzenschema

   
       
 

 

 

 

 

 

Nieuwelingen meisjes

 

Plaats

Bedrag

1.

200

2.

125

3.

80

4.

60

5.

50

6.

45

7.

40

8.

30

9.

30

10.

20

11.

20

12.

15

13.

15

14.

10

15.

10

Totaal

750

     

Junioren vrouwen

 

Plaats

Bedrag

1.

250

2.

150

3.

100

4.

80

5.

70

6.

60

7.

50

8.

40

9.

40

10.

35

11.

35

12.

25

13.

25

14.

20

15.

20

 

1000

 

12.Huldiging

De leidster van het klassement dient zich na iedere wedstrijd (waaraan zij heeft deelgenomen) te melden voor de huldiging, zodat de leiderstrui uitgereikt kan worden. Ook als zij de wedstrijd voortijdig heeft beëindigd. De leidster in het klassement is verplicht om na de huldiging met de leiderstrui op de foto te gaan. Indien de leidster van het klassement niet aan de start verschijnt van de volgende wedstrijd, zal niemand in de leiderstrui starten.

 

Tijdens de laatste wedstrijd zijn 2 scenario’s mogelijk.

·         Indien de leidster van het klassement ook eindwinnares wordt, zal deze wel gehuldigd worden, maar zal er geen nieuwe trui uitgereikt worden.

·         Indien een andere renster eindwinnares wordt dan de leidster in de laatste wedstrijd, zal er wel een leiderstrui uitgereikt worden.

 

13.Prijsuitreiking

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zondag 3 september na de finale wedstrijd in Sittard. Alle gewonnen prijzen dienen door de prijswinnaressen zelf te worden opgehaald.

 

De eindwinnares van beide klassementen zal de laatste trui tijdens deze prijsuitreiking uitgereikt krijgen.

 

14.Overig

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Stichting klimclassic Berg en Terblijt.

Tevens benadrukt Stichting klimclassic Berg en Terblijt dat men, zoals ook in het reglement van de wielersport is opgenomen, men in criteriums individueel deelneemt en dus ook de wedstrijden om het Healthy Ageing Tour klassement. Het rijden als ploeg in individuele wedstrijden en eventuele daaropvolgende sancties zullen door de dienstdoende KNWU jury dan ook conform de KNWU reglementen genomen worden.