Reglementen

Aan deze competitie kan worden deelgenomen door: 
-    UCI Vrouwen Ploegen conform Titel II, hoofdstuk XVIII, 
-    Nationale ploegen conform Titel I, art 1.1.044, 1.1.046.08 en 1.1.046.12, 
-    Landelijke Sponsor Team (LST) conform Titel I, art. 1.1.046.06, 1.1.046.10 en 1.3.080.09/-10,
-    Regioploegen conform Titel I, art. 1.1.045 en art. 1.1.045.01, 
-    Clubploegen conform artikel 1.1.046, 1.1.046.04 en 1.3.080.01 t/m 1.3.080.08.


Inschrijving wedstrijden
Conform art. 1.2.048 en 1.2.049 

Ploegensamenstelling
Ploegen van maximaal 8 en minimaal 5 rensters of maximaal 6 en minimaal 4 rensters (ter bepaling door de organisator).  Deze ploegen kunnen uitsluitend samengesteld worden uit Elite-Vrouwen. 

Klassement 
Per wedstrijd wordt aan de hand van de wedstrijduitslag (bij meerdaagse of etappewedstrijden aan de hand van het eindklassement) een competitieklassement voor ploegen en voor individuele rensters opgemaakt. 
Het competitieklassement voor ploegen komt tot stand door het opmaken van een ploegenklassement op basis van tijd, gebaseerd op de eerste drie rensters in de uitslag van de aan de wedstrijd deelnemende ploegen. Op grond van deze uitslag worden de punten voor de competitie toegekend aan de ploegen volgens onderstaand schema. Ploegen, ex aequo in het ploegenklassement, zullen worden gerangschikt op basis van de plaats uitslag van hun beste 3 rensters. Is ook dan nog de stand gelijk, dan is de plaats uitslag van de beste renster bepalend.
Winnaar wordt de ploeg welke de meeste punten scoort in het totaal aantal wedstrijden waaraan, in het kader van de competitie, wordt deelgenomen. De punten worden per wedstrijd als volgt toegekend op de uitslag van het ploegenklassement:
          1e plaats    30 punten        14e plaats    12 punten
          2e plaats    28 punten        15e plaats    11 punten
          3e plaats    26 punten        16e plaats    10 punten
          4e plaats    24 punten        17e plaats      9 punten
          5e plaats    22 punten        18e plaats      8 punten
          6e plaats    20 punten        19e plaats      7 punten
          7e plaats    19 punten        20e plaats      6 punten
          8e plaats    18 punten        21e plaats      5 punten
          9e plaats    17 punten        22e plaats      4 punten
        10e plaats    16 punten        23e plaats      3 punten
        11e plaats    15 punten        24e plaats      2 punten
        12e plaats    14 punten        25e plaats      1 punt
        13e plaats    13 punten

Ingeval in het klassement meerdere ploegen met een gelijk aantal punten eindigen, wordt het klassement bepaald door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten. Na iedere wedstrijd zal een tussenstand worden opgemaakt. De standen worden bijgehouden m.b.v. het Syptsysteem (www.wielren.info). De tussen- en totaalstanden zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de KNWU website.
In geval een ingeschreven ploeg niet aan een wedstrijd deelneemt of niet aan de start van een wedstrijd verschijnt, zullen 50 punten op het klassement in mindering worden gebracht.

Het competitieklassement voor individuele rensters komt tot stand door opmaken van een Individueel klassement, gebaseerd op de wedstrijduitslag van de aan de wedstrijd deelnemende rensters. 
Op grond van deze uitslag worden de punten voor het individuele topcompetitieklassement toegekend aan de rensters volgens onderstaand schema. Winnaar wordt die renster, die de meeste punten behaalt in het totaal aantal wedstrijden waaraan in het kader van deze competitie wordt deelgenomen. Na afloop van iedere topcompetitiewedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt en de renster die de leiding heeft in deze tussenstand ontvangt een leiderstrui. De eerst voorkomende belofterenster (onder 23 jaar) in de stand van het klassement ontvangt een aparte leiderstrui. In de eerstvolgende competitiewedstrijd worden de leiderstruien gedragen door de rensters die de leiding hebben in het klassement of, indien deze niet deelnemen, door de deelnemende renster(s) die als eerstvolgende hoogste staat/staan in het klassement. De competitiepunten worden per wedstrijd als volgt toegekend op de individuele uitslag:
         1e plaats    100 punten            16e plaats    16 punten
      2e plaats      80 punten            17e plaats    14 punten
      3e plaats      70 punten            18e plaats     13 punten
      4e plaats      60 punten            19e plaats    12 punten
      5e plaats      50 punten            20e plaats    11 punten
      6e plaats      40 punten            21e plaats    10 punten
      7e plaats      36 punten            22e plaats      9 punten
      8e plaats      32 punten            23e plaats      8 punten
      9e plaats      30 punten            24e plaats      7 punten
    10e plaats      28 punten            25e plaats      6 punten
    11e plaats      26 punten            26e plaats      5 punten
    12e plaats      24 punten            27e plaats      4 punten
    13e plaats      22 punten            28e plaats      3 punten
    14e plaats      20 punten            29e plaats      2 punten
     15e plaats      18 punten            30e plaats      1 punt

Ingeval in het klassement meerdere rensters met een gelijk aantal punten eindigen, wordt het klassement bepaald door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten. Na iedere wedstrijd zal een tussenstand worden opgemaakt. De standen worden bijgehouden m.b.v. het Syptsysteem (www.wielren.info). De tussen- en totaalstanden zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de KNWU website.

Ploegleiderswagens
De volgorde van de ploegleiderswagens komt tot stand conform artikel 2.3.018.